Geavanceerd zoeken

0 artikels - € 0,00

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op mounteqshop.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.

 

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel

Maatschappelijke zetel

Mounteqshop BV
Kasteelstraat 42
B - 8792 Desselgem (Waregem)
0032(0)496 904020
info@mounteqshop.be

BTW nummer: BE0782.455.646

ING bank: BE94 3632 1979 9414

Winkeladres

Mounteqshop
Kortrijkseweg 353
B - 8791 Beveren - Leie (Waregem)

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De eventuele verzendingskosten bij een bestelling via onze webshop worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling overgaat. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling van de producten geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn op de offerte staat vermeld.

 

Aankoop

Om een product aan te kopen, dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw contactgegevens en facturatiegegevens in te voeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarop u koopt.

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat de firma Mounteqshop BV de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige koopovereenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Na registratie zal uw e-mailadres opgenomen worden in onze mailing lijst. Indien u dit niet wenst kan u ons hiervoor een e-mail toesturen met die melding naar info@mounteqshop.be. Bij het ontvangen van een nieuwsbrief kan u zich ten allen tijde uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

 

Betaling

Betalingen van producten gekocht bij de firma Mounteqshop BV geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgesteld betaalmiddelen op de website. De firma Mounteqshop BV blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en over internet verstuurd, hiervoor heeft u geen speciale software nodig. Pas wanneer de volledige betaling ontvangen werd zullen de producten verzonden worden naar het opgegeven leveringsadres.

Wij aanvaarden betalingen via Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact / Mister Cash, iDeal, overschrijving en contante betaling bij afhaling. Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op ons adres.

Bij overschrijving behoudt de firma Mounteqshop BV het recht om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op ons rekeningnummer, binnen de 7 werkdagen na de bestelling.

Een manuele afhandelingskost ter waarde van 4,95 euro zal aangerekend worden wanneer wij manueel een factuur dienen op te stellen of wanneer de betaling zal plaats vinden nadat het pakje ontvangen werd. Indien wij u een herinnering dienen toe te sturen voor een nalatige betaling brengen wij 7,95 euro in rekening.

De geleverde goederen blijven eigendom tot na de volledige betaling ervan.

Bij het niet tijdig betalen van uw factuur binnen de vooropgestelde termijn van 30 kalenderdagen zal bij een eerste rappel een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden. Bij een sturen van een tweede rappel zal een tweede administratieve kost van 15 euro aangerekend worden alsook een verwijlinterest van 12%. Tevens zal er bij een tweede rappel een schadevergoeding aangerekend worden van 50 euro.

Levering en leveringstijd

De door de firma Mounteqshop BV opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzonderling van betalingen via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Standaard worden onze pakjes verzorgd door bPost (Belgische Postdienst) dewelke een levertermijn in België hebben van 1 werkdag. Bij zendingen naar andere landen dan België binnen de Europese Unie kunnen langere levertermijnen gelden. Na het versturen van een zending wordt er automatische een e-mail uitgestuurd met daarin al dan niet een tracking nummer van de zending vermeld (er is geen tracking nummer wanneer producten via brievenbus transport verstuurd worden). Indien producten 5 werkdagen na het ontvangen van de e-mail dat uw bestelling verzonden werd niet ontvangen werd dient u Mounteqshop BV hiervan op de hoogte te brengen zodat de nodige stappen richting de koerierdienst ondernomen kunnen worden.

Bij zendingen buiten formaat en / of gewicht of bij dringende verzendingen doen wij beroep op meer gespecialiseerde koerierdiensten zoals UPS, DPD, DHL, TNT,... De kosten verbonden aan dergelijke zending zijn altijd ten laste van de koper, ongeacht of de levering al dan niet in België dient te gebeuren. De geraamde indicatieve prijs kan pas bepaald worden van zodra de zending volledig klaar is voor verzending en aangemeld werd bij desbetreffende ophaaldienst van het gekozen koerierbedrijf (verzendprijs wordt bepaald door omvang van het pakket alsook van het gewicht). Indien er bij nacalculatie een prijsverschil is zal deze ofwel gefactureerd worden ofwel gecrediteerd worden. De naculculatie gebeurt door de binnendienst van de gekozen koerierdienst na ontvangst van de goederen. Deze worden bij de koerierdienst opgemeten en gewogen waarbij er een prijsverschil kan zijn t.o.v. de geraamde initiële ontvangen prijs.

Wanneer producten dienen toegestuurd te worden naar landen buiten de Europese Unie (bv. IJsland, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein,...) is het mogelijk dat er importtaksen, BTW en / of andere taksen betaald dienen te worden. Deze kosten zijn ten laste van de koper en zullen gefactureerd worden. Extra kosten verbonden aan dit soort zendingen (bv. transportkosten, brandstof taksen,...) zijn ten laste van de koper en zullen gefactureerd worden.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven en dergelijke met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

De firma Mounteqshop BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De firma Mounteq doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leverancier. In deze gevallen zal de firma Mounteqshop BV u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door de firma Mounteqshop BV voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden. Het is mogelijk dat de firma Mounteqshop BV op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De firma Mounteqshop BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging toestemming van de firma Mounteqshop BV, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.mounteqshop.be voor zover dit ons geen schade toebrengt.

 

Bedenktijd, retourneren en ruilen

Voor alle producten gekocht bij de firma Mounteqshop BV heeft u volgens de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De producten dient u onbeschadigd (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst te retourneren, de verzenddatum geldt als controle.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en terug gestuurd naar afzender. De firma Mounteqshop BV betaald u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terug op het door u meegedeelde rekeningnummer.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terug betaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product speciaal voor u besteld, gemaakt of veranderd is.
  • Bederfbare of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere wijze is beschadigd.

Bij het retourneren van producten die aangekocht werden die het label "solden" en / of " laatste stuks " en / of "OP=OP" en / of "outlet" dragen worden door middel van een tegoedbon terugbetaald. De tegoedbon zal aan uw online account op onze webshop toegevoegd worden. Deze tegoedbon is zichtbaar onder de rubriek " bonnen " wanneer u inlogd bent op onze webshop.

Garantie

De firma Mounteqshop BV volgt de officiële garantierichtlijnen.

De retour van artikelen kan via de Post of via een privé transportdienst uitgevoerd worden of ter plaatse - tegen ontvangstbewijs - bij ons afgeleverd worden. De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen ten laste van de koper en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging. De firma Mounteqshop BV zal de verkochte producten, vervangen door producten voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de koper ons in staat gesteld heeft een onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de producten, binnen de geldende garantietermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

 

Gebreken

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste producten geleverd?
  • Voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient zo snel mogelijk aan de firma Mounteqshop BV te melden, dit schriftelijk. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen de 7 werkdagen na ontdekking te melden aan de firma Mounteqshop BV, dit schriftelijk. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van de firma Mounteqshop BV.

 

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de firma Mounteqshop BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de firma Mounteqshop BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De firma Mounteqshop BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de firma Mounteqshop BV haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de firma Mounteqshop BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de firma Mounteqshop BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden, niet nakomen van leveringstermijnen door externe koerierdiensten en de uitvaardiging van wetten.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling of omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. De firma Mounteqshop BV behandelt vragen en klachten steeds binnen de 7 dagen.

 

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de firma Mounteqshop BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De firma Mounteqshop BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de firma Mounteqshop BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De firma Mounteqshop BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerde van de website contacteren. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De firma Mounteqshop BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

De firma Mounteqshop BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites op pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De firma Mounteqshop VB verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de websites en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de firma Mounteqshop BV of rechthoudende derden. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.