Geavanceerd zoeken

0 artikels - € 0,00

Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie. Wilt u een waarborgclaim indienen, stuur dan het product, samen met het af te drukken invulformulier op de website, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres.

 

Duidt op een goed zichtbare wijze aan waar het artikel een gebrek vertoont of welk onderdeel niet werkt. Zorg ervoor dat het artikel schoon en droog is wanneer u het retourneert, want anders kan het zonder meer teruggestuurd worden. Mounteqshop zal contact opnemen met de leverancier van het product. De leverancier beslist uiteindelijk of een product al dan niet onder de garantie valt. Indien uw product niet onder garantie blijkt te vallen, wordt dit onhersteld geretourneerd.

Wanneer kan ik een product terugsturen voor garantie?

  • Ik bezit een geldig aankoopbewijs, jonger dan 2 jaar en stuur dit mee met het invulformulier.
  • Mijn artikel vertoont geen kenmerken van slijtage, foutief gebruik door mezelf of door derden.

 

Productspecifieke voorwaarden:

Schoenen worden niet onder garantie aanvaard in geval van geen of slecht onderhoud van de schoenen; schoenzolen vallen niet onder garantie, tenzij het duidelijk om een productiefout gaat.

Op klimmateriaal kunnen we, in het belang van uw eigen veiligheid, geen garantie- of retourvoorwaarden aanbieden die uw eigen wettelijke rechten overtreffen.

 

Retouradres:

Mounteqshop

t.a.v. Garantiedienst webshop

Kasteelstraat 42

8792 Desselgem